Hakim Gemka, CZ
* 26. srpna 2011
BRI e 22 - britský krémový mramorovaný

(foto z prvních dvou měsíců)

© GEMKA*CZ 2010
www.gemka-most.cz