Adonis Gemka, CZ
* 20. srpna 2007
BRI ny 22 - britská černá zlatá mramorovaná

(foto z prvních dvou měsíců)

© GEMKA*CZ 2010
www.gemka-most.cz